Toiminta

Särkisalon Kulttuuripappila

SUUNTAVIIVAT – Paikallisen identiteetin ja perinteen vaaliminen ja ylläpitäminen.

Yhdessä olemme enemmän

Tähän taide ja luova tekeminen antaa työkaluja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien luomisessa.

Arvot luovuuden lähteinä

Kulttuuriperintö, kuten laulut ja kuvataide, antavat meille tunteen siitä, että täällä on ollut ihmisiä meitä ennen ja tulee meidän jälkeenkin.

– Vahvaa yhteistyötä alueen seurakuntatyön ja jumalanpalveluselämän tukemiseksi.

Tausta

Särkisalon kirkkopuistossa on 50-luvulla rakennettu pappila, jossa järjestetään näyttelyitä, tapahtumapäiviä, työpajoja ja paljon muuta mukavaa.

”Meil o ja meil anneta ja ihme ku meil piissa.”

särkisalolainen sanaparsi


Lähetyskohde Thaimaassa ja erityisesti stipendiaatti Teerisara Wui Maen teologisten opintojen tukeminen Suomen lähetysseuran kautta.

TEERISARA WUI MAE

Tahdon kiittää teitä kaikkia tukijoitani siitä, että olen saanut stipendin opintoihin täällä Hongkongin Teologisella Luterilaisella seminaarilla. Synnyin vuonna 1992 köyhään perheeseen Myanmarissa, josta jouduimme pakenemaan Thaimaahan. Perheeni ei voinut tukea opintojani taloudellisesti edes ollessani alakoulussa, vaan jouduin tekemään silloinkin työtä, jotta olisin voinut käydä koulua.  On Jumalan suurta armoa, että olen nyt tässä. Te teette tuellanne unelmistani totta. Kiitos Suomen Lähetysseuralle ja Suomen seurakunnille! Kiitos kaikista rukouksistanne.

Tulevaisuuden suunnitelmat ja visiot

Valmistuttuani toivoisin voivani toimia opettajana Thaimaan Luterilaisessa Teologisessa seminaarissa. Thaimaassa suurin osa väestöstä on buddhalaisia, ja täällä tarvitaankin koulutettuja teologian opettajia. Haluaisin myös toimia pappina kaikkien köyhimpien ihmisten auttamiseksi, ja vuoristoheimot ovat juuri niitä ihmisiä, joita haluan auttaa. En halua istua vain jossain virastossa, vaan haluan tehdä työtä ihmisten auttamiseksi käytännön tasolla. Lopuksi haluan kiittää Jumalaa tästä opiskelu mahdollisuudesta ja teitä hyvät tukijani! Jumala teitä runsaasti siunatkoon!

Haluan jakaa teille seuraavan Raamatun kohdan. 

2 Tess 3:16-18