Yleinen

PRÄSTGÅRDEN

En mötesplats i närdemokratins anda

Prästgården är planera av arkitekt Veikko Larkaks och byggd av byggmästaren Axel Roselius från Hangö. Den 24 juli 1953 firade arbetsgruppen och församlingens förtroendemän taklagsöl. Huset stod sedan färdigt den 15 januari 1954. Den låga prästgårdsbyggnaden i tegel, målad ljusgul passsar bra in i sin miljö. Den ligger endast ett tiotal meter från kyrkan mot väster. Byggnadskommitén, vars medlemmar var Arvo Muuri, Aarno Vuorijoki och Einar Hellström gjorde ett förslag om att det skulle säljas stockar till ett värde på 8,3 miljoner finska mark, för att kunna finansiera byggandet av prästgården.

  • plock ur Finby sockens historia/Kyrkan (1968)