Kulttuuri, Taide, Yhteisö

Kulttuuri ja taide

Kulttuuri ja taide vahvistavat suorituskykyä, kommunikointitaitoja, lisäävät itseymmärrystä, kykyä ymmärtää muita ja mielen joustavuutta. Näitä taitoja tarvitaan erityisesti muutoksen ja kriisin keskellä.

(lähde: kulttuurijataide.fi)

Mihin uskomme?

Mitä olemme ja mitä haluamme?

Unelmat kantavat

Yhdessä ja yksin ihmettely ottaa tilaa epäonnistumisen pelolta ja antaa meille mahdollisuuden hengähtää ja olla hetkessä.

Yhdessä olemme enemmän

Tähän taide ja luova tekeminen antaa työkaluja yhteisten tavoitteiden ja päämäärien luomisessa.

Arvot luovuuden lähteinä

Kulttuuriperintö, kuten laulut ja kuvataide, antavat meille tunteen siitä, että täällä on ollut ihmisiä meitä ennen ja tulee meidän jälkeenkin.

Vapaus – vahvistaa mielenterveyttä

Taide antaa mahdollisuuden itse ilmaisulle mielialan kohentamiselle ja vähentää negatiivisia tunteita kuten surullisuutta. Luova ja säännöistä vapaa taidetyöskentely aktivoi aloitteellisuutta ja itseilmaisukykyä. Tekniikka voi olla piirtäminen, maalaaminen, veistäminen tai sukan kutominen, mikä tahansa tuo juuri sinulle hyvän olon.

Luonto

Metsässä ja luonnossa vallitsee hallittu harmonia. Risuja, oksia, värejä, muotoja sopivasti sekaisin muodostaen levollisen tilan. Näin luonto tarjoaa ihmismielelle ja aisteille sen kaipaamaa harmonista vastapainoa. Erityisesti kun lähestymme luontoa kiittäen, kunnioittaen ja rakastaen.